Projekt systemowy
kapital-ludzki ue_efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Zamościu
realizuje projekt systemowy
„Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Celem Projektu jest umożliwienie beneficjentom
wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie
ich kwalifikacji zawodowych.

 

Skip to content