Projekt edukacyjny 2012-2013
mini 29-04-2013 proj edu 9457

| GALERIA |

Już po raz drugi pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu w Szkole Podstawowej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie i Filii w Udryczach został zorganizowany projekt edukacyjny dla klas 0, I, II i III pt. „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”
Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie nałogom.
Koordynatorkami projektu były Panie Ewa Herbin i Maria Dorosz. Projekt był realizowany od października 2012 roku, a jego uroczyste podsumowanie nastąpiło 23 kwietnia 2013 roku.
Na całość projektu złożyło się szereg działań przeznaczonych nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców. I tak zorganizowano marsz antynikotynowy, dzieci pisały list do swoich rodziców o szkodliwości palenia tytoniu. Odbyła się także prelekcja dla rodziców pt. „ Zdrowy styl życia”. Natomiast dzieci miały spotkanie z higienistką, zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej „Ratujemy i uczymy się ratować”
Odbyły się także konkursy tematyczne i plastyczne. Nagrody konkursowe zostały zakupione ze środków działającej w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na zakończenie projektu każda z 10 klas przedstawiła krótki program słowno-muzyczny czy to na temat zdrowego trybu życia, czy też szkodliwości palenia tytoniu. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, między innymi Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i przedstawiciele Sanepid-u w Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content