Powiatowy Zjazd NSZZ RI Solidarność

zjazd nzss ri 2016 10 30 8539 | GALERIA | 30 października 2016 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbył się Powiatowy Zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Celem zjazdu był wybór przewodniczącego, oraz innych gremiów związku, a także delegatów na zjazd wojewódzki.

Gościem zjazdu był Senator RP Jerzy Chróścikowski, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Krajowej Związku. Przedstawił on działania jakimi zajmuje się związek reprezentując interesy rolników. Podkreślił także dobrą współpracę z rządem i parlamentem w którym jest kilku parlamentarzystów wywodzących się ze Związku.

Przewodniczącym Związku w powiecie zamojskim został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący Jacek Adamczyk. W skład Rady Powiatu składającej się z 15 członków, oprócz 8 przewodniczących z poszczególnych gmin, wybrano dodatkowo 7 członków.

Wybrano także trzy osobową Komisję Rewizyjną.

Na zjazd wojewódzki, który odbędzie się w listopadzie wybrano z pośród obecnych na zjeździe 31 delegatów.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content