Posiedzenie Zarządu OSP 2019

2019 01 04 oplatek osp 2885 | GALERIA | Rozpoczął się nowy rok- 2019. Jego początek jest czasem podsumowań roku ubiegłego. Jako pierwsi  zrobili to strażacy. W piątek 04 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej GOK odbyło się posiedzenie, połączone ze spotkaniem opłatkowym Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Zarządu Wacław Mróz.
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i plany na 2019 przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku należy zaliczyć: dokończenie remontu remizo-świetlicy i zakup wyposażenia  w Chomęciskach Dużych na kwotę 81.500 zł. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Krasnem- 31.200 zł.
Wykonanie renowacji posadzki w garażu, oraz zakup elementów ogrodzenia do OSP Stary Zamość- 13.700 zł.
W 2018 roku jednostki OSP z terenu Gminy Stary Zamość otrzymały dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych: OSP Krasne- 4.600 zł. (zakupiono ubrania strażackie i buty) i OSP Udrycze- 14.000 zł. (wykonano prace remontowe w garażu)
Jednostka OSP Wierzba pozyskała środki z Funduszu Składkowego KRUS w kwocie 22.000 zł. na zakup  agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej i ubrań strażackich.
Z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek: OSP Stary Zamość, OSP Wierzba, OSP Krasne i OSP Udrycze nasza gmina pozyskała kwotę 31.993, 40 zł.
Jednostki OSP Wierzba i OSP Stary Zamość otrzymały  dotacje po 5.000 zł. każda na zapewnienie gotowości bojowej w ramach KSRG.
W 2019 roku planowany jest remont strażnic w Podstarym Zamościu i Wisłowcu.
W spotkaniu wzięli udział również Komendant PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, który podziękował za bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z naszej gminy, oraz przedstawił pokrótce sprawy finansowania straży w powiecie zamojskim w 2018 roku. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk przedstawił udział naszych jednostek w zdarzeniach w ubiegłym roku. Przedstawia się on następująco: OSP Wierzba- 39 razy, OSP Stary Zamość- 30 razy, OSP Udrycze- 11 razy, OSP Krasne- 4 razy, OSP Chomęciska Duże- 1 raz, OSP Chomęciska Małe- 2 razy i OSP Majdan Sitaniecki – 1 raz. Omówił także udział  w szkoleniach podstawowych dla strażaków, które będą organizowane w ilości 140 godzin. Zajęcia były by prowadzone na bazie sprzętu w który wyposażona jest jednostka OSP Wierzba, natomiast zajęcia w Komorze dymowej i ścieżce wydolnościowej odbędą się w Lublinie. Życzenia dla wszystkich złożył obecny na spotkaniu płk Mieczysław Skiba.
Część opłatkową od modlitwy i odśpiewania kolędy rozpoczął ks. Mirosław Sawka. Następnie wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content