Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP 21.05.2021 r.

strazacy zebranie 21 05 2021 0578 | GALERIA | W piątek 21 maja 2021 roku w strażnicy OSP Chomęciska Duże odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP w Starym Zamościu.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Wacław Mróz.

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński podziękował druhom strażakom za całoroczna służbę i przedstawił pokrótce wydatki jakie zostały poniesione w 2020 roku na poszczególne jednostki OSP.

Dziewięć na dziesięć istniejących jednostek z terenu naszej gminy otrzymało bezzwrotne pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej . Jednostka OSP Wierzba otrzymała pożyczkę w kwocie 2.300 zł., OSP Stary Zamość- 2.400 zł., OSP Udrycze- 2.100 zł, OSP Krasne- 1.100 zł, pozostałe jednostki OSP (Chomęciska Duże, Chomęciska Małe, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś i Wisłowiec) otrzymały po 500 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono między innymi: sprzęt i umundurowanie, oraz dofinansowano monitoring w strażnicy OSP Wierzba.

Dodatkowo jednostki OSP Udrycze i Krasne otrzymały dotację z MSWiA w ramach przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

– OSP Udrycze dotacja wyniosła 12.000 zł (oraz wkład gminy- 5.000 zł) na zakup sprzętu i umundurowania.

– OSP Krasne otrzymała kwotę 11.000 zł (oraz wkład gminy 5.113 zł) na wykonanie bramy wjazdowej i remont wjazdu do strażnicy.

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego: Wierzba i Stary Zamość otrzymały dotację od MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej:

– OSP Stary Zamość- 4.000 zł na zakup sprzętu

– OSP Wierzba -15.000 zł. na zakup bramy garażowej

Dodatkowo w dwóch strażnicach OSP Wierzba i OSP Krasne ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano regały na umundurowanie.

W 2021 roku planuje się wykonać następujące inwestycje: przebudowę budynku świetlico-remizy w miejscowościach Wisłowiec i Podstary Zamość, utwardzenie kostką brukową dojazdu do świetlico-remizy w Chomęciskach Dużych, oraz zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlico-remizy w Chomęciskach Małych.

Ustalono także harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content