Pomagajmy zwierzętom 27 lutego 2018 roku

2018 02 27 pomagajmy zwierzetom 6972 | GALERIA | 27 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt: Agnieszka Łabocką, Elizą Betlej, Ewa Ptasińską i Weroniką Zieją. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Gimnazjum w Starym Zamościu.

Fundacja ma swoją siedzibę w Romanówce. Panie opowiadały o działalności Fundacji, która zajmuje się na terenie miasta Lublina i okolic zwalczaniem przejawów okrucieństwa wobec zwierząt. Posiada ona Patrol Interwencyjny, który interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, oraz w przypadkach zagrożenia dziko żyjących zwierząt.

Fundacja organizuje także kampanie społeczne dotyczące ochrony zwierząt i przyrody.

Ponad to prowadzi Ośrodek Rehabilitacji dzikich zwierząt w którym to wracają one do zdrowia i właściwej kondycji, po czym wypuszczane są następnie na wolność. W przypadku gdy są kalekie i nie mogą wrócić na łono natury mają zapewnioną opiekę do końca swoich dni.

Fundacja działa społecznie i mile widziana jest każda pomoc, także ta rzeczowa. Wychodząc temu naprzeciw uczniowie zebrali i przekazali Fundacji: 97,4 kg suchej karmy, 26,8 kg mokrej karmy , 50 kg warzyw dla zwierząt, oraz 26 sztuk koców, ręczników i misek dla zwierząt.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content