Polska kranówka, zadbajmy o nią wspólnie!

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prosimy o wypełnienie ankiet skierowanych do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych znajdujących się na stronie internetowej  https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.  
Na powyższej internetowej  z ankietami dostępna jest także tzw. ankieta wdrożeniowa, której celem jest pozyskanie ogólnych informacji dotyczących odczuć respondentów, jakie działania, w jakich obszarach są najistotniejsze. Prosimy także o jej wypełnienie.
Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.
 

Skip to content