Po zachodzie słońca – gra terenowa

2020 09 25 gra terenowa 0095 | GALERIA | Wieczorem 25 września 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował grę terenową „po zachodzie słońca”. Wzięło w niej udział 50 osób, które zostały podzielone na 10 drużyn. Ich zadaniem było przejście 4- kilometrowej trasy na której rozmieszczonych było pięć punktów na których gracze otrzymywali zadania do rozwiązania. Przebranie osób obsługujących te punkty nawiązywało do lokalnych tradycji i kultury. Zadania do rozwiązania w jak najkrótszym czasie dotyczyły naszej gminy.

Dla trzech najlepszych drużyn Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Nr 10. II miejsce drużyna Nr 8 i III miejsce drużyna Nr 5

Gra terenowa zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek przy strażnicy w Nowej Wsi.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content