Pierwsze posiedzenie Rady Gminy

mini 1 sesja 01-12-2014 7590

| GALERIA |

1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Stary Zamość. Radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 najpierw złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzające uzyskanie mandatu. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Dorota Sobczuk wręczyła każdemu z nich zaświadczenie o wyborze na Radnego.

Pierwszą sesje Rady Gminy VII kadencji poprowadził Wacław Mróz– najstarszy Radny.

Na pierwszym posiedzeniu 15 Radnych w głosowaniu tajnym wybrało spośród siebie przewodniczącego, został nim Wiesław Biały i wiceprzewodniczącego, którym wybrano Marka Śliwińskiego.

Na inauguracyjnej sesji ślubowanie złożył także wybrane w pierwszej turze wyborów Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Skład Rady Gminy VII kadencji:

1.Urszula Bęcal

2.Wiesław Biały

3.Roman Bochniak

4.Jan Borys

5.Mirosław Dudka

6.Stanisław Gnyp

7.Kazimierz Kalman

8.Stanisław Kostrubała

9.Andrzej Krzyszczuk

10.Jarosław Maluha

11.Andrzej Mazurkiewicz

12.Wacław Mróz

13.Piotr Pieczykolan

14.Ewa Soboń

15.Marek Śliwiński

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content