Pamięci poległych i pomordowanych 1 września 2011
mini_poleglym_2011-09-01_9443

| GALERIA |

Jeśli nie odnawiamy tej pamięci o tamtych czasach, to ona słabnie. Są tutaj dzisiaj Ci którzy tamte czasy pamiętają, choć jest już ich niewielu . Ale stoją tu także, co bardzo cieszy, Ci którzy tą pamięć pielęgnują. Tu ks. Jan Franczak zwrócił uwagę na dzieci i młodzież uczestniczącą we Mszy Świętej odprawionej 1 września 2011 roku na cmentarzu w Starym Zamościu. Msza Święta, jak co roku odprawiona była w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie delegacje kombatantów i harcerzy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim złożyli wieńce i zapalili znicze na kwaterze żołnierskiej.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content