Otwarcie obiektów użyteczności publicznej

otwarcie obiektow 2021 12 04 2990 | GALERIA | W piątek 10 grudnia 2021 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i otwarcia nowych obiektów użyteczności publicznej w gminie Stary Zamość: Centrum Usług Społecznych w Wierzbie, Schroniska dla Bezdomnych w Krasnem i Świetlico-Remizy w Wisłowcu.

Poświęcenia obiektów dokonał ks. dziekan Mirosław Sawka. Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP, Tomasz Bembenek- Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie. Stanisław Grześko-Starosta Zamojski, Mariusz Tłuczek- Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie reprezentujący Marszałka Jarosława Stawiarskiego, Aleksander Kalisz z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Joanna Jabłońska- reprezentująca Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Śliwiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG Stary Zamość Andrzej Mazurkiewicz, Prezes ZG OSP Wacław Mróz, Komendant Gminny OSP Stanisław Dusznik, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Listy gratulacyjne na ręce Wójta Gminy złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin i Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

Wójt Gminy podziękował wszystkim za pomoc finansową w realizacji tych inwestycji, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy zyskali nowe obiekty użyteczności publicznej.

Do przebudowy budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania Rewitalizacja Obszarów Wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego kwotę 4.580 tys. Całość zadania wyniosła 6.784 tys.

Schronisko dla Bezdomnych w Krasnem powstało przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 662 tys.. Całość zadania wyniosła 1.379 tys.

Świetlico-Remiza w Wisłowcu została wyremontowana dzięki dofinansowaniu w kwocie

800 tys. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całość zadania wyniosła 1.259 tys.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content