Ostatnie posiedzenie kończące kadencję Rady Gminy
mini_rada_gm_2010_5438 | GALERIA |
Skład Rady: Wiesław Biały, Krystyna Kochańska, Ryszard Gładysz, Mirosław Hałas, Zygmunt Mędziak, Waldemar Kiciak, Stanisław Kostrubała, Śliwiński Marek, Krystyna Tchórz, Ewa Soboń, Henryk Run, Wacław Mróz, Andrzej Krzyszczuk, Krzysztof Mróz, Zbigniew Jaworski.

W piątek 29 października 2010 roku miała miejsce XL Sesja Rady Gminy, było to ostatnie posiedzenie Rady tej kadencji. Były jeszcze podejmowane ostatnie uchwały, interpelacje i zapytania.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały podziękował wszystkim Radnym a w szczególności Wójtowi Gminy Waldemarowi Raczyńskiemu za bardzo dobrą współpracę i życzył zwycięstwa w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content