Opłatek ŚZŻ AK w Starym Zamościu 2018/2019

| GALERIA | We wtorek 22 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, które poprowadził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. W pierwszej części  spotkania podsumowano działalność Związku w 2018 roku. Przedstawił ją Prezes Koła Kazimierz Niedziela. W spotkaniu wzięli udział także: Sławomir Zawiślak- Prezes Okręgu Związku w Zamościu, oraz członkowie kpt Józef Łaba i Franciszek Duda.
Druga część spotkania upłynęła pod znakiem uroczystości opłatkowej, rozpoczynającej się modlitwą poprowadzoną przez proboszcza parafii ks. Mirosława Sawkę.
Następnie zebrani wzięli udział w poczęstunku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content