Opieka wytchnieniowa – zgłaszanie wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Kontakt w ww. sprawie:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość 6 , nr telefonu: 84 616 32 43 lub 512 434 980 w terminie do 22. 10. 2021 r. do godz. 12

 

Ogłoszenie do programu Opieka wytchnieniowa edycja-2022 (plik PDF)

Skip to content