Opłatek ZKRPiBWP 13.01.2014

13 stycznia 2014 roku swoje spotkanie opłatkowe mieli Członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Starym Zamościu. Związek ten liczy 116 Członków w tym 54 Członków Zwyczajnych i 62 Członków Podopiecznych. Prezesem Związku jest Zdzisław Kiszczak. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu Okręgowego w Zamościu Władysław Bednarczyk i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content