Opłatek w stajni 19.12.2015

mini oplatek w stajni 2015 12 19 2992

| GALERIA |

Państwo Grażyna i Jan Ignaciukowie byli gospodarzami tegorocznego spotkania opłatkowego w stajni. Kultywowana od kilku lat tradycja takich spotkań gromadzi corocznie w stajni grono miłośników i hodowców koni z terenu gminy Stary Zamość.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentu ewangelii i kilku słów życzeń wygłoszonych przez ks. Błażeja Górskiego. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i tradycyjna wieczerza wigilijna.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content