Opłatek Rady Gminy 30.12.2013

mini oplatek rady 2013-12-30 2862

| GALERIA |

Jak co roku w ostatnich dniach odchodzącego roku, po posiedzeniu Rady Gminy na, którym uchwala się budżet na przyszły rok, odbyło się spotkanie opłatkowe. 30 grudnia 2013 roku uczestniczyli w nim Radni Gminy i Sołtysi, oraz pracownicy Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Stary Zamość Waldemarem Raczyńskim. Na wspólne łamanie się opłatkiem przybyli także Proboszczowie: Parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka i Parafii Udrycze ks. Jerzy Pytlik.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content