Opłatek NSZZRI Solidarność w Starym Zamościu
mini_oplatek_nszzri_2011_6638 | GALERIA |

Jak co roku tak i w tym miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Starym Zamościu. Związek na terenie gminy zrzesza ok. 50 osób, które przybyły w sobotę 29 stycznia 2011 roku na spotkanie w sali GOK Stary Zamość.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Radny Powiatu Krzysztof Rusztyn.

Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Pan Wiesław Biały, następnie głos zabrali parlamentarzyści, którzy zapoznali przybyłych ze swoją pracą w sejmie i senacie.

Przybliżyli  problemy z jakimi w chwili obecnej zajmuje się sejm i senat dotyczącymi rolnictwa. Mówili o pogarszającej się sytuacji rolników, o niepewnej sytuacji na rynku mleka i cukru, o katastrofalnym spadku  cen skupu żywca a o jednoczesnym  sprowadzaniu mięso z zagranicy. I braku działań ze strony obecnego rządu w celu poprawy tej sytuacji.

Na zakończenie były życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content