Opłatek NSZZ RI Solidarność w Starym Zamościu 19.01.2013

mini_oplatek_ri_19-01-2013_8934

| GALERIA |

W sobotę 19 stycznia 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Starym Zamościu mieli swoje spotkanie opłatkowe członkowie i sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Koło Gminne w Starym Zamościu.
Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Radny Powiatu Krzysztof Rusztyn.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od modlitwy poprowadzonej przez ks. Piotra Skórę, który przed podzieleniem się opłatkiem powiedział „W duchu solidarności, tej ludzkiej solidarności podzielmy się opłatkiem o powierzmy się opiece Matki Bożej, która otacza nas płaszczem swej opieki”. Głos zabrali także nasi parlamentarzyści, którzy przybliżyli obecnym kulisy pracy jako przedstawiciele interesów rolników. Mówili  między innymi o protestach rolników przeciw wykupywaniu ziemi przez cudzoziemców za pośrednictwem podstawionych osób. W chwili obecnej PiS przygotowuje ustawę o regulacji obrotu ziemią. Poseł Sławomir Zawiślak nawiązując do tej ustawy powiedział „Wieżę, że naród polski przetrzymał wiele w swej historii i polscy rolnicy mają prawo i obowiązek walczyć o ziemię tak jak Francuzi, u których zakup ziemi przez obcokrajowców jest prawie niemożliwy”.
Wójt Gminy Waldemar Raczyński powiedział o pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, wyrażającej się malejącą subwencją w stosunku do nakładanych zadań.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content