Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Stary Zamość
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody

Rodzaj drewna

Gatunek

Ilość drewna (m3)

Cena wywoławcza (zł)

1

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,41

295

2

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,98

247

3

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,66

197

4

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,88

348

5

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,90

207

6

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,48

180

7

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

3,95

492

8

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,86

107

9

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,16

144

10

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,45

305

11

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,77

96

12

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,82

102

13

Wielkowymiarowe, twarde

Jesion

0,52

102

14

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,29

36

15

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,02

127

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 17.12.2015r. o godzinie 10.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 18.12.2015r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 23.12.2015r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content