Ogłoszenie – projekt uproszczonego planu urządzenia lasów

Wójt Gminy Stary Zamość informuje mieszkańców gminy, że w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pok. nr 14) został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów.

Zainteresowani właściciele lasów mogą do 25.09.2014 r. składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Po złożeniu zastrzeżeń i wniosków decyzję o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu rozpatruje Starosta Zamojski.

Informacji udziela się w pokoju nr 12 i 14.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

Skip to content