Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów NSP

Stary Zamość, dnia 6.12.2011 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

 

W dniach  6 – 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu będzie prowadzony nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań.

Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań zostanie przeprowadzony  dniach od 1 kwietnia do  30 czerwca  2011 r.

Poprzedzony będzie obchodem przedspisowym  przeprowadzonym w miesiącu marcu 2011 r.

Do prac spisowych zostanie zaangażowanych  3 rachmistrzów spisowych.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

Skip to content