Ogłoszenie 31.03.2010 – PPWOW Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w środowisku wiejskim

Stary Zamość, dnia 31.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu w procedurze CPP, na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość z dnia 9 marca 2010 r., Gminna Komisja Konkursowa, powołana do oceny złożonych ofert w procedurze CPP na usługi integracji społecznej w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Złożono 1 ofertę:

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w środowisku wiejskim, wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu małych dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej, poprzez kontynuację działalności Klubu Przedszkolaka.

Usługodawca:

Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,

Stary Zamość 6,

22 – 417 Stary Zamość

Wybrana oferta:

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w środowisku wiejskim, wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu małych dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej, poprzez kontynuację działalności Klubu Przedszkolaka.

Usługodawca:

Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,

Stary Zamość 6,

22 – 417 Stary Zamość

Skip to content