Ogólnopolskie spotkanie Ułanów
mini_og_spotkanie_ulanow2011_6479 | GALERIA |

W scenerii pięknego pałacu z początku XX wieku w Ruskich Piaskach, gdzie aktualnie znajduje się Dom Opieki Społecznej, odbyło się 6 stycznia 2011 roku  pierwsze ogólnopolskie ułańskie spotkanie noworoczne. Gościny użyczyła Pani Dyrektor Alina Anasiewicz.

Gospodarzem tej uroczystości był Szwadron Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był ks. Błażej Górski- kapelan Szwadronu.

Przyjechali ułani z różnych formacji, którzy kultywują piękną tradycję oręża polskiego: Stowarzyszenie Szwadronu 24 Pułku Ułanów RP ze Świdnika, Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej, ułani ochotnicy z Lublina w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Szwadron Kawalerii w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych z Radomia, Ochotniczy Szwadron Kawalerii z Kielc w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich i  Drugi Pułk Strzelców z Tomaszowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan płk. Cichocki- emerytowany oficer z Kraśnika z małżonką, Pan Jan Henryk Cichosz- poeta, syn ułana Stanisława Cichosza, wachmistrza liczącego sobie obecnie 97 lat, który służył w 1 Pułku Strzelców Konnych i 12 Pułku Ułanów Podolskich, Starosta Zamojski Jan Matej i Wójtowie: Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Gminy Nielisz Adam Wal.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w pałacowej kaplicy przez ks. Biskupa Mariusza  Leszczyńskiego, który podziękował za zaproszenie na tak niecodzienną liturgię. Z racji sprawowania Mszy Świętej w dzień Objawienia Pańskiego ks. Biskup w wygłoszonej homilii  nawiązał do rozważań Papieża Benedykta XVI „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Powiedział między innymi „Bóg przyjął nasze ludzkie ciało, to jest to już coś niepojętego dla nas. Ciało, które podlega cierpieniu i śmierci. Chrystus przyszedł po to by nas zbawić i to jego cierpienie zaczęło się już w stajence w żłóbku”. Podkreślił także jak ważne jest dla nas chrześcijan, że ten dzień został ustanowiony po wielu latach niebytu dniem świątecznym. Na zakończenie wszystkim przybyłym pobłogosławił.

Po Mszy Świętej uczestnicy obejrzeli przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasnem.

Następnie rozpoczęła się część tzw. ułańska. Dokonano uroczystego wręczenia ułanom ze Szwadronu Ziemi Zamojskiej szabli i lanc. Szable ufundowali: Starosta Powiatu Zamojskiego i Wójtowie z gmin: Zamość, Stary Zamość i Nielisz. Lance ufundował Pan Andrzej Goch z Nowej Wsi. W szeregi Szwadronu przyjęto także 5 nowych ułanów z Gminy Stary Zamość.

Dyplom z podziękowaniem za wieloletnią pracę i prezesowanie Szwadronowi otrzymał Tomasz Dudek.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania zakończyło część oficjalną.

Imponująco wyglądał polonez rozpoczynający bal. Ułani w mundurach z przed 1939 roku, a panie w strojach stylizowanych na lata 20 ubiegłego wieku.

Mam nadzieję, że te spotkania staną się tradycją i będą kontynuowane w przyszłości – powiedział ks. Błażej Górski.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content