ogłoszenie PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny

Każdy członek Naszej społeczności ma prawo zwrócić się i uzyskać profesjonalną, bezinteresowną pomoc w zakresie objętym działaniem  Punktu Konsultacyjnego w Starym Zamościu, budynek Urzędu Gminy pok. nr 21.

ZAPRASZAMY  !

 Punkt Konsultacyjny jest miejscem w którym osoby dotknięte problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy, w bezpiecznych warunkach mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Otrzymają bezpłatną i anonimową pomoc m.in. w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem oraz dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy.

W punkcie również prowadzone jest poradnictwo w celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

Można uzyskać  informacje o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy i powiatu, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w 2024 roku

05.03.2024   godz. 13.00-15.00

19.03.2024  godz. 15.00-17.00

02.04.2024  godz. 13.00 -15.00

16.04.2024  godz. 15.00-17.00

14.05.2024   godz. 13.00-15.00

28.05.2024  godz. 15.00-17.00

 11.06.2024  godz. 13.00 -15.00

25.06.2024  godz. 15.00-17.00

09.07.2024   godz. 13.00-15.00

23.07.2024  godz. 15.00-17.00

06.08.2024  godz. 13.00 -15.00

20.08.2024  godz. 15.00-17.00

03.09.2024   godz. 13.00-15.00

17.09.2024  godz. 15.00-17.00

01.10.2024  godz. 13.00 -15.00

15.10.2024  godz. 15.00-17.00

12.11.2024   godz. 13.00-15.00

26.11.2024  godz. 15.00-17.00

10.12.2024  godz. 13.00 -15.00

17.12.2024  godz. 15.00-17.00

 

 

Skip to content