Odznaczenie dla Wójta Gminy Stary Zamość

W niedzielę 9 grudnia 2012 roku w Komarowie odbyły się uroczystości „Chwała bohaterom” związane ze 100-leciem urodzin mjr Zenona Jachymka  ps. „Wiktor” zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość.

W tym podniosłym wydarzeniu wzięła udział także delegacja kombatantów w Gminy Stary Zamość  z pocztem sztandarowym.

Podczas tych uroczystości Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński z rąk Prezesa Zarządu ŚZŻAK Sławomira Zawiślaka otrzymał Odznaczenie Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość.

Odznaka przyznawana jest osobom, które swą codzienną pracą przyczyniają się do krzewienia postaw patriotycznych wśród społeczeństwa. To szczególne wyróżnienie  przyznawane jest za  owocną współpracuję ze Związkiem w zakresie krzewienia etosu Armii Krajowej.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content