“Ocalone z transportów” spotkanie autorskie z Beatą Kozaczyńską

2018 03 09 beata kozaczynska 7119 | GALERIA | 9 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło sie spotkanie autorskie z Beatą Kozaczyńską, związaną zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Od wielu lat zajmującą się problematyką martyrologii dzieci wysiedlonych w czasie okupacji niemieckiej z terenu Zamojszczyzny.

Autorką publikacji na ten temat. Są to „Losy dzieci Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945”, wydania polsko-angielskiego albumu pt. „Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny”, dwa tomy wspomnień „Nie było kiedy płakać” – losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943, oraz ostatnio wydana pozycja pt.

„Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”, która jest pokłosiem rozmów przeprowadzonych z osobami, które jako dzieci przeszły gehennę wysiedlenia.

Wszystkie wymienione pozycje są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Pani Beata Kozaczyńska jest także autorką wystawy pt. „Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny” którą można było obejrzeć w GOK już od 23 lutego. I to właśnie na jej zakończenie odbyło się spotkanie autorskie.

Zaprezentowaną wystawą jak i też wykładem autorka poprowadziła słuchaczy przez wszystkie etapy tułaczki, czyli: wysiedlenie z rodzinnego domu, rozłąkę z rodziną, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transport, akcje ratowania dzieci przez mieszkańców dystryktu warszawskiego, opiekę w rodzinach zastępczych, szpitalach, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, oraz powrotu do rodzinnych stron.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content