Ocalić od zapomnienia 12.12.2012 r

mini_spiewnik_2012-12-12_8425

| GALERIA |

12 grudnia 2012 roku w sali Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyło się spotkanie ze śpiewem i muzyką na którym nastąpiła prezentacja śpiewnika.

Śpiewnik został wydany dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Zamościu, Wójta Gminy  Stary Zamość i sponsora prywatnego Pana Antoniego Jaworskiego.

Na spotkanie promujące śpiewnik przybyli Członkowie Klubu Seniora, młodzież z Gimnazjum w Starym Zamościu, oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się między innymi Starosta Zamojski Henryk Matej i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Kilka utworów zamieszczonych w wydanym śpiewniku zaprezentował Chór Canto, działający przy GOK Stary Zamość prowadzony przez instruktora Stanisława Ziarkiewicza, w skład którego wchodzą Członkowie Klubu Seniora.

Jak powiedziała Pani Maria Kiszka Przewodnicząca Klubu Seniora i inicjatorka powstania śpiewnika „ Śpiewnik pokazuje różnorodność dawnych pieśni, piosenek  śpiewanych niegdyś w naszych domach, w czasie spotkań towarzyskich, na uroczystościach rodzinnych i pod figurami przydrożnymi na majówkach”

Zgromadzone teksty w śpiewniku zostały możliwie wiernie zapisane i pogrupowane tematycznie na siedem grup. I tak  są to piosenki z okolic Starego Zamościa i Zamościa, pieśni patriotyczne i wojskowe, ballady, pieśni ludowe, religijne, biesiadne i przyśpiewki.

Śpiewnik opatrzony jest także krótką informacją o gminie Stary  Zamość.

 

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content