Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. zatwierdzenia prg S17 Piaski – Zamość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części: odcinek realizacyjny nr 1 Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” o długości 15,9 km, odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem o długości ok. 17,8 km, odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem o długości ok. 10,3 km” na terenie gminy Piaski, powiat świdnicki; gmin: Fajsławice, Łopiennik Górny, Izbica, miasta i gminy Krasnystaw, powiat krasnostawski oraz gmin: Stary Zamość, Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie

 

obwieszczenie zakonczenie s17 21 04 2020

 

Skip to content