Obwieszczenie o odpadach

W związku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628), informuję o zakazie pozbywania się śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odbiorem odpadów z gospodarstw zajmuje się specjalistyczna firma i jest to jedyny sposób ich pozbywania się.
Za nieprzestrzeganie w/w zakazu grozi kara grzywny w wysokości 500 zł oraz koszty usunięcia tego zanieczyszczenia (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska).

Wójt Gminy Stary Zamość

Skip to content