Obwieszczenie i decyzja z dnia 27 maja 2020 r. znak: DŚ-II.7440.6.2020.JPL zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne
Skip to content