Obchody Święta Niepodległości w Starym Zamościu 11.11.2012 r

mini_obchody_niepodleglosci_2012_8071

| GALERIA |

Święto Odzyskania Niepodległości- najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Po II wojnie światowej aż do 1989 roku zakazane w komunistycznej Polsce.  Obecnie główne obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego i przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane są msze w intencji ojczyzny.

Obchody Święta Niepodległości odbyły się także w Starym Zamościu. Mieszkańcy Gminy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę i ks. Tomasza Turka w kościele parafialnym w Starym Zamościu za „Tych co oddali życie za Ojczyznę”. Homilię wygłosił ks. Mirosław Sawka, który powiedział między innymi, że to co Polska ma najcenniejszego oprócz barw narodowych, orła i hymnu „To Bóg , który czuwa nad Ojczyzną, strzeże jej i błogosławi” W dalszej części  odnosząc się do sytuacji panującej obecnie w kraju przytoczył jakże aktualny i ponadczasowy fragment wiersza J. Tuwima

Otwórz nam Polskę, jak piorunem

Otwierasz niebo zachmurzone.

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty

Tak z naszych zgliszcz i min świętych

Jak z grzechów naszych, win przeklętych

Niech będzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

Ziemi, gdy z martwych się obudzi

I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci”

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który zwracając się do mieszkańców powiedział między innymi „Odzyskanie niepodległości w roku 1918 nie było cudem,  to sami Polacy byli wystarczająco  świadomi swoi celów. Odzyskanie niepodległości nie byłoby wiele warte, gdyby ówcześni Polacy nie umieli jej obronić”

A składając dziś hołd naszym przodkom za dar wolności „Pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń”

Na zakończenie uroczystości delegacje ze sztandarami i Wójt Gminy Waldemar  Raczyński złożyli kwiaty i zapalili znicze w kwaterze żołnierskiej znajdującej się na cmentarzu parafialnym.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content