Obchody Święta Konstytucji 2011
mini_3maja_2011_7247

| GALERIA |

Tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja z inicjatywy ks. Błażeja Górskiego odbyły się w Ruskich Piaskach w Domu Opieki Społecznej.

Zaczęło się od zbiórki o godz.14,00 przy kościele parafialnym w Starym Zamościu ułanów z Szwadronu Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich. Następnie ułani w uroczystym szyku przejechali konno przez Stary Zamość, Nową Wieś i Ruskie Piaski aż do pałacu.

 

Tam na wspólnej Mszy Świętej odprawionej przez ks. B. Górskiego w intencji ojczyzny modlili się wójtowie: Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Nielisza Adam Wal.

W wygłoszonej homilii proboszcz Błażej Górski nawiązał do słów Jezusa na Golgocie „Niewiasto oto syn Twój, następnie rzekł do ucznia oto Matka Twoja”. Ze słów tych wypływa wielka łaska dla nas, że mamy matkę jedną wspólną dla wszystkich. Następnie zwrócił się do pensjonariuszy uczestniczących we Mszy, ze słowami otuchy niosącymi nadzieję „To miejsce jest łaską , Ci chorzy są łaską dla samych siebie i dla nas. Jakiekolwiek cierpienie jest łaską”.

Po Mszy Świętej Prezes Szwadronu wręczył podziękowania sponsorom „za sławienie dobrego imienia Kawalerii Rzeczypospolitej”.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content