Obchody w Majdanie Sitanieckim 29.09.2019

uroczystosci na majdanie 29 09 2019 7605 | GALERIA | W niedzielę 29 września 2019 roku w Majdanie Sitanieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę bitwy w Bezedni i 75-rocznicę bombardowania Majdanu Sitanieckiego. Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy krzyżu upamiętniającym, tych którzy zginęli w bitwie w Bezedni 19 września 1939 roku.
Dalsza część obchodów odbyła się przy odnowionym pomniku ku czci  tych, którzy zginęli podczas bombardowania Majdanu Sitanieckiego 3 kwietnia 1944 roku.
Tamte tragiczne wydarzenia przypomnieli w swoich wystąpieniach: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP Lucjan Dudek.
Mszę Świętą w intencji tragicznie zmarłych odprawił proboszcz parafii Stary Zamość
Ks. Mirosław Sawka. W uroczystościach oprócz mieszkańców Majdanu Sitanieckiego wzięli udział poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, Drużyny Harcerskiej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie, OSP, Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Starym Zamościu.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością na koniach  członkowie Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
W niedzielnych obchodach wzięła także udział rodzina Chyczyńskich z Kalwarii Zebrzydowskiej z której wywodził się Stanisław Studnicki, żołnierz poległy w Bezedni.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół śpiewaczy Udryczanki. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć kilka pieśni patriotycznych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content