Obchody Dnia Ziemi 2015

mini 2015-04-22 dzien ziemi 9472

| GALERIA |

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Szkoła Podstawowa w Wierzbie zorganizowały obchody Dnia Ziemi. W akcję włączyła się cała społeczność uczniowska ze szkół podstawowych z Wierzby i Krasnego pod kierunkiem Pań: Marzeny Rusztyn i Jolanty Kornas. Obchody odbywają w kilku etapach ,dla każdego przedziału wiekowego przygotowano różne zadania.

Uczniowie z klas młodszych (I- III) wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Ziemia planeta zielona”. I miejsce zajęli Marcin Burcon i Maksymilian Kasik z klasy II b. II miejsce także zajęli uczniowie klasy II b- Klaudia Maluga i Gabriela Chrzan. Na miejscu III znalazła się praca Wiktorii Tymczak z klasy III b.

Przyznano także dwa wyróżnienia dla Piotra Wyrostka z klasy III Szkoły Podstawowej w Krasnem i Kingi Kłapuchy z klasy III a ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

Dla klas IV-VI 22 kwietnia 2015 roku, a więc w dniu obchodów Dnia Ziemi Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu przygotował quiz wiedzy ekologicznej dotyczący zasobów przyrody odnawialnych i nieodnawialnych. Wygrała go drużyna z klasy VI b, kolejne miejsca zajęły drużyny klas VI a i IV a.

Natomiast w konkursie na wykonanie i zaprezentowanie stroju z wykorzystaniem materiałów do recyklingu zwyciężyła drużyna z klasy V b. Drugie miejsce zajęła drużyna z klasy VI b a trzecie druga drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krasnem. Uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK Stary Zamość.

Kolejnym etapem obchodów Dnia Ziemi będzie sprzątanie terenu wokół szkoły przez wszystkich uczniów. Harcerze natomiast będą sprzątać na terenie kompleksu leśnego Pańska Dolina.

Obchody zakończą się 28 kwietnia wyjazdem 46 dzieci z klas VI do Zwierzyńca na lekcję przyrody „Flora i fauna Roztocza” z wykorzystaniem wystawy interaktywnej znajdującej się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Uczniowie przejdą także szlakiem turystycznym na Bukową Górę. Wyjazd zakończy się ogniskiem integracyjnym.

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński ufundował i wręczył drzewka cisu dla każdej klasy. Drzewka zostaną posadzone przy szkołach w Wierzbie i Krasnem , oraz przy GOK Stary

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content