Obchody 11 listopada w Starym Zamościu

obchody 10 11 2022 6423 | GALERIA | Obchody Święta Niepodległości odbyły się, najpierw w kościele parafialnym w Starym Zamościu a następnie na cmentarzu z pierwszej wojny światowej na Pańskiej Dolinie, gdzie po krótkiej modlitwie i odczytaniu Apelu Pamięci zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez poszczególne delegacje.

W kościele uroczystości rozpoczęły się od krótkiego koncertu z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu zespołu Echo, działającemu w GOK Stary Zamość. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który powiedział miedzy innymi: „Odzyskanie suwerenności, to owoc wysiłków podejmowanych na wielu polach: politycznym, militarnym, dyplomatycznym i duchowym. Różne były osobowości głównych twórców naszej niepodległości, mieli oni wspólna cechę- bezinteresowna miłość do Polski. Polacy chcieli być niezależni od innych, jak widać tego myślenia brakuje dużej części polskich „elit”.

Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny przez ks. dziekana Mirosława Sawkę i ks. Krzysztofa Hawro. Ks. Krzysztof wygłosił kazanie, w który odniósł się do obchodzonego święta „Gromadzimy się dziś na uroczystej Eucharystii, by modlić się w intencji naszej Ojczyzny, która 104 lata temu odzyskała niepodległość. Przychodzimy dziś do ołtarzy Pańskich, by wypełnić wolę św. Jana Pawła II Ziemio Polska, ziemio Ojczysta ! Zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii ! „ W dalszej części homilii zwracając się do zebranych powiedział: „Musimy dziś przyjąć życie takie, jakie jest ale jutro możemy i musimy uczynić lepszym niż jest dzień dzisiejszy ! Przyszłość Polski leży w naszych dłoniach ! Niech więc z wiary naszej życie weźmie ta, co nie zginęła- Ojczyzna nasza, której na imię Polska ! Musimy jako ludzie wiary trwać mężnie na modlitwie i prosić Boga w każdej potrzebie”

Nawiązując do czasów współczesnych dodał „Dziś na naszych oczach toczy się też dyskusja czy Bogu należy się w ogóle miejsce w życiu społecznego naszego narodu, czy też nie. Czy religia powinna być nauczana w szkole czy też nie. I jak w pałacu Piłata decydowano o życiu i śmierci Syna Bożego, tak dziś możni tego świata decydują o miejscu Boga i wielkich symboli religijnych w przestrzeni publicznej”.

W uroczystościach uczestniczyli: poczty sztandarowe kombatanckie, szkolne i OSP, oraz druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content