Nowy plac zabaw Krasne

plac zabaw krasne 2021 1200 | GALERIA | Od środy 28 lipca 2021 roku mieszkańcy Krasnego będą mogli korzystać z nowo powstałego palcu zabaw dla dzieci. Został on sfinansowany po części ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska, a po części ze środków gminnych.

Całkowity koszt wyniósł 48 tys. złotych (31 tys. LGD, 17 tys. gmina). Nowy plac został wzbogacony o urządzenia  przeniesione z placu zabaw znajdującego się przy byłej szkole podstawowej w Krasnem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content