Noworoczne spotkanie Zarządu OSP Gminy Stary Zamość 11.01.2013

mini_ops_oplatek_11-01-2013_8893

| GALERIA |

Początek roku to czas spotkań i podsumowań poprzedniego i nadzieje związane z nowo rozpoczętym rokiem. Takie spotkanie 11 stycznia 2013 roku  miał Zarząd OSP Stary Zamość w  budynku  OSP w Wierzbie. Na spotkanie oprócz Członków Zarządu przybyli zaproszeni goście: Starosta Zamojski Henryk Matej, Komendant Miejski PSP w Zamościu mł. bryg. Jacek Sobczyński, płk Mieczysław Skiba i proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka.
Zebranie otworzył, wszystkich powitał oraz sprawozdanie z działalności OSP za  rok  poprzedni przedstawił Prezes Zarządu Gminnego OSP Waldemar Raczyński.
Został także przestawiony budżet na 2013 rok w którym ujęto między innymi koszty zagospodarowania terenu wokół budynku  OSP w Wierzbie. W całości obiekt zostanie oddany do użytku w 2013 roku. Na chwilę obecną budynek jest już zupełnie wykończony.  Podziw gości wzbudziło oryginalne wykończenie wnętrz i wyposażenie obiektu.
Spotkanie zakończyło się łamaniem opłatka i składaniem życzeń. Zaproszeni goście złożyli wszystkim druhom serdeczne życzenia oraz podziękowania za ich społeczne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa  i niesienia pomocy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content