Nowe oznakowanie biblioteki 2014

alt

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu wzięła udział w Konkursie pt. „Kierunek biblioteka”, którego celem było wykonanie oznakowania zewnętrznego biblioteki. Na ten cel pozyskała kwotę 1800 zł. Przedsięwzięcie to było sfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Realizatorem Konkursu było Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj. To właśnie Stowarzyszenie Odblokuj wykonało projekt oznakowania.

Obecnie kolorowe oznakowanie przyciąga wzrok i budzi zachwyt wśród odwiedzających placówkę. Dzięki niemu poprawiła się również estetyka obiektu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content