Nieruchomosci do sprzedaży Działka nr 105/6

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 271 /10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

Gmina
Stary Zamość

Obręb : Wierzba

 

Działka nr 105/6

 

0,04 ha

 

B/R I 0,04 ha

 

zabudowana

 

13 070,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz.8468 )

upływa z dniem 9 września 2010 r.

Skip to content