Stary Zamość – Obchody Święta Niepodległości 11 listopada
dozynki_powiatowe_2009

gleria

W typowo listopadową pogodę rozpoczęła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości w Starym Zamościu, zorganizowana przez  Parafię i Samorząd Gminy w Starym Zamościu. O 14.30 mieszkańcy gminy licznie zebrali się pod pomnikiem pomordowanych wsi Wierzba. Wszystkich zebranych powitał przybyły konno ze Szwadronem Ziemi Zamojskiej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Zamościu i jego Oddziałem w Starym Zamościu ksiądz proboszcz Błażej Górski. Następnie odbył się apel poległych i krótka modlitwa. Poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. W imieniu Samorządu Gminy wieniec złożył Wójt Gminy Waldemar Raczyński. W imieniu mieszkańców wsi Wierzba wieniec złożyli Lucjan Bochniak i Sabina Denkiewicz. Wieńce składały delegacje ze szkół i kombatanci oraz radny wojewódzki Krzysztof Rusztyn.
Oprawę muzyczną zapewniła Nieetatowa Orkiestra Wojskowa z Zamościa.

 

Po złożeniu wieńców nastąpił przejazd do kościoła parafialnego w następującym porządku: orkiestra wraz ze sztandarami na specjalnie przygotowanej platformie za nimi zaprzęgi konne, Szwadron Ziemi Zamojskiej i pozostali uczestnicy.
Całość uroczystości zakończyła się mszą świętą celebrowaną przez ks. Franciszka Nieckarza- Rektora Seminarium Duchownego, Kanonika Stefana Wojtowicza, ks. Błażeja Górskiego i ks. Jana Franczaka.
Homilię wygłosił ks. Franciszek Nieckarz  który przypomniał wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku i nawiązując do teraźniejszości przypomniał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.
A przypominając nasze dzisiejsze obowiązki wobec ojczyzny ks. Nieckarz powiedział
„Miłość ojczyzny to jeszcze coś więcej niż wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Nie możemy czuć  się zwolnieni z tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i swoimi możliwościami winien troszczy się o jej dobro, siłę, szczególnie moralną i o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu”.
Mimo jesiennej aury uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców naszej gminy.

 

Fot. i oprac. E. Czarny

Skip to content