Niedziela Palmowa 2023

niedziela palmowa 02 04 2023 8246 | GALERIA | Zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy witali Go machając gałązkami palmowymi. Jest to jednocześnie początek Wielkiego Tygodnia.

Zgodnie z tradycją także wierni z parafii Stary Zamość przyszli w tym dniu do kościoła z palmami, które są symbolem odradzającego się życia. Przyniesione w tym dniu są poświęcone i przechowywane przez cały rok w domach, by strzegły ich mieszkańców od nieszczęść.

Częścią starozamojskiej tradycji jest tego dnia uroczysta procesja „po kluczu” z palmami.

W tym roku do konkursu „Palma 2023” zgłosiło się 17 delegacji z kilkumetrowymi barwnymi palmami. Były to : Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzby, Starego Zamościa, Nowej Wsi, Chomęcisk Małych, Chomęcisk Dużych, Ruskich Piask, Wisłowca, Deszkowice Kolonii i „Swojaki z Tarzymiech, uczniowie i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach, sołectwa: Ruskie Piaski i Borowina, stowarzyszenia: „Ludzie z Pasją” i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum, oraz osoby indywidualne pani Dorota Kurzak i Phillip i Anna Sahajko.

Tej barwnej procesji przewodził ks. dziekan Mirosław Sawka, który także odprawił Mszę Świętą, podczas której został odczytany ewangeliczny opis Męki Pańskiej.

Po Mszy Świętej ks. dziekan i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński wręczyli przedstawicielom poszczególnych delegacji, które wykonały palmy, pamiątkowe dyplomy i puchary za udział.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content