Niedziela Palmowa 2019

2019 04 14 niedziela palmowa 4930 | GALERIA | W tym dniu Kościół Katolicki na pamiątkę  triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzi Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną inaczej Niedzielą Palmową. Nazwa pochodzi od zwyczaju święcenia palm, które wierni w tym dniu przynoszą do kościoła i które kapłan święci. Dzień ten jest jednocześnie początkiem Wielkiego Tygodnia.

W parafii Stary Zamość największa w tym dniu uroczystość miała miejsce o godz.10:00.

Rozpoczęła się od poświęcenia palm i odczytania perykopy ewangelicznej o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Następnie odbyła się procesja „po kluczu” . Na jej czele w asyście naszych ułanów  jechał na kucu Korku trzynastoletni Kuba, który wcielił się w  postać Jezusa.

Już od kilku lat ozdobą starozamojskiej procesji są kilkumetrowe, kolorowe palmy, wykonane przez poszczególne miejscowości i organizacje. I Jak zwykle przy ich niesieniu pomogli strażacy, którzy także zabezpieczyli trasę procesji.

Mszę Świętą odprawił proboszcz parafii ks. Mirosław Sawka. Odczytana była także z podziałem na role Ewangelia z opisem Męki Pańskiej.

Na zakończenie niedzielnych uroczystości każda delegacja, która wykonała  palmę otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar za udział w konkursie „Palma 2019”. Ufundował je Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który wręczał je wraz z ks. Mirosławem Sawką.

W tym roku do konkursu przystąpiło 19 delegacji i były to: sołectwo Chomęciska Duże Pierwsze, sołectwo Stary Zamość, sołectwo Nowa Wieś, miejscowość Deszkowice Kolonia, KGW „Swojaki” z Tarzymiech III, KGW Chomęciska Małe, KGW Wisłowiec, KGW Wisłowiec Kolonia, KGW Wierzba, sołectwo Wierzby Drugiej, sołectwo Majdan Sitaniecki, sołectwo Borowina, sołectwo Podkrasne, KGW Krasne, miejscowość  Kolonia Krasne, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum”, miejscowość Chomęciska Małe Namysłowianka, KGW Ruskie Piaski, oraz Uczniowie i Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content