Niedziela Palmowa 20.03.2016

mini niedziela palmowa 20 03 2016 4169

| GALERIA | Niedziela Palmowa wprowadza wiernych w atmosferę Wielkiego Tygodnia, wydarzeń poprzedzających śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do poświęcenia palmy-symbol odradzającego się życia.

Zwyczaj ten wprowadzono do liturgii kościoła w XI wieku na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w niedziele poprzedzającą Jego śmierć na krzyżu.

W parafii Stary Zamość już w ubiegłym roku zapoczątkowano zwyczaj wicia okazałych palm przez poszczególne miejscowości, ale było ich zaledwie kilka.

W tym roku dzięki osobistemu zaangażowaniu wikariuszy ks. Tomasza Kąkola i ks. Karola Stolarczyka parafianie wykonali 20 palm. Prawie każda miejscowość zjawiła się z kilkumetrową, misternie uwitą, kolorową palmą. Były one ozdobą procesji „po kluczu” na czele której, co prawda nie na osiołku, ale na koniku rasy huculskiej jechał trzynastoletni Adaś, który wcielił się w rolę Chrystusa.

Zgodnie z liturgią na ten dzień odczytali Ewangelię wg. św. Łukasza- Męka Pańska z podziałem na role: proboszcz parafii ks. Mirosław Sawka i młodzież.

W Niedzieli Palmowej celebrujemy zatem jednocześnie triumf i uniżenie Chrystusa. Triumf nastąpił w momencie wjazdu do Jerozolimy, uniżenie zaś w Jego męce.

Na zakończenie niedzielnych uroczystości nagrodzono twórców i wykonawców palm. Puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content