Niedziela Palmowa 10.04.2022

niedziela palmowa 2022 04 09 3422 | GALERIA | Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Liturgia ta łączy dwa momenty: radosną z procesją z palmami, oraz bolesną z czytaniem Ewangelii Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Sama uroczystość Niedzieli Palmowej ma wymowę radosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń przez, które dokonało się zbawienie świata.

Zwyczajem w tym dniu jest święcenie przyniesionych przez wiernych palm. Po dwóch latach przerwy ponownie w parafii Stary Zamość powrócono do zwyczaju wicia kilkumetrowych palm. W niedzielę 10 kwietnia 2022 roku towarzyszyły one procesji, jaka odbyła się „po kluczu”, następnie zostają one w kościele jako dekoracja na czas Wielkanocy.

Na czele barwnej procesji na koniu jechał Karol, który wcielił się w postać Chrystusa. Następnie odbyła się Msza Święta, która odprawił proboszcz parafii ks. dziekan Mirosław Sawka. Po jej zakończeniu, wraz z Wójtem Gminy Stary Zamość Waldemarem Raczyńskim wspólnie wręczyli poszczególnym delegacjom z palmami pamiątkowe dyplomy, puchary i słodkie upominki. W tym roku swoje palmy zaprezentowały: KGW Chomęciska Duże, KGW Chomęciska Małe, KGW Krasne, KGW Nowa Wieś, KGW Deszkowice Kolonia, KGW Wierzba, KGW Wisłowiec, KGW Ruskie Piaski, KGW „Swojaki” z Tarzymiech, KGW Stary Zamość, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ACTIVUM, Szkoła Podstawowa w Wierzbie, sołectwo Borowina i Podkrasne, oraz osoby prywatne Anna Sahajko i Amelia Zuzanna Olech.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content