Narodowe Czytanie 2022

narodowe czytanie 05 09 2022 5849 | GALERIA | Początkiem romantyzmu w Polsce było wydanie 200 lat temu w Wilnie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Zwracając się w liście zachęcającym do włączenia się w akcję Prezydent RP Andrzej Duda napisał: „Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa”

Akcja Narodowego Czytania po raz pierwszy została zorganizowana w 2012 roku i wtedy także czytano utwór Adama Mickiewicza, a był to „Pan Tadeusz”

Tegoroczne czytanie tradycyjnie odbyło się także w Starym Zamościu. Wspólne czytanie „Ballad i romansów” odbyło się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas VII i VIII, a utwory czytały: ich koleżanki Julka i Emilka, oraz Dyrektor Szkoły Barbara Smyk, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Czarny i nauczyciel Agnieszka Bochniak. Uczestnicy wysłuchali utworów: „To lubię”, „Pani Twardowska”, „Lilije” i „Świteziankę”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content