Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu – 2016

swiss

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące naboru uzupełniającego
wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informuję, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 18 – 29.04.2016 r.

Załącznik do wniosku:

  • w przypadku demontażu eternitu z dachu należy wcześniej dokonać zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4 oraz odebrać potwierdzenie, które będzie stanowiło załącznik do wniosku na azbest,
  • w przypadku zdemontowania eternitu z dachu przed naborem wniosków, wymagane jest dołączenie oświadczenia firmy (osoby) potwierdzającego demontaż eternitu z dachu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Dodatkowe informacje: www.azbest.lubelskie.pl

Wójt Gminy Stary Zamość

   /-/ Waldemar Raczyński

 

Skip to content