Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbie

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbie

Od 2 października  2023 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości;
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej;
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;

Centrum zapewnia 6 miejsc na pobyt całodobowy oraz 14 miejsc na pobyt dzienny. Część mieszkaniowa składa się z pokoi jednoosobowych wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z usług COM będą  miały  zapewnione wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla uczestników, zajęć aktywizujących, fizjoterapeutycznych   oraz pomocy opiekunów, terapeutów i innych pracowników. Dla osób  korzystających z usług  Centrum w ramach pobytu dziennego przewidziano usługę transportową.

Zapraszamy do udziału w programie i składania wniosków wraz z załącznikami (wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie) od dnia 1.09.2023r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość, tel. 84 61 63 243 lub mobilny: 512 434 980

W przypadku  gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny, konieczne jest odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

 

Wniosek o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Zaświadczenie lekarza rodzinnego

Skip to content