Nabór do projektu pt. „Równy start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu prowadzi nabór do projektu pt. „Równy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 30  niepracujących osób (20K i 10M), zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnicy projektu:

a) osoby bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP, niebędące rolnikami, renciści, emeryci)

b) osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – po 15 osób w roku 2024 i 2025.

Oferowane wsparcie:

  1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.
  2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.
  3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych oraz Trening Umiejętności Zawodowych.
  4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.
  5. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
  6. Staże zawodowe dla uczestników projektu.
  7. Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.
  8. Wyjazdy integracyjne (Góry Świętokrzyskie i Bieszczady) oraz na spektakle teatralne dla uczestników projektu i ich rodzin.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– ubezpieczenie NNW

– badania lekarskie

– wyżywienie podczas zajęć

– zwrot kosztów dojazdu

– atrakcyjne materiały szkoleniowe

– zasiłki i pomoc w naturze

– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 6.05.2024r. w sposób ciągły aż do zebrania 15 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przyjść osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu, skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 84 6163243  lub mailowo: gops@stzamosc.pl.

 

Skip to content