Na ludowo 21.09.2014

mini na 2014-09-21 ludowo 20

| GALERIA |

Zespoły śpiewacze Canto i Udryczanki działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, oraz Chór Zorza ze Skierbieszowa wzięły udział w II Sąsiedzkim Przeglądzie Przyśpiewek „Dzień Folkloru”, który odbył się w niedzielę 21 września 2014 r. w świetlicy w Starym Zamościu. Organizatorami Przeglądu były Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu. Imprezie patronował Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Impreza ta wpisuje się w obchody Roku Oskara Kolberga. To właśnie w 2014 roku przypada 200 rocznica urodzin tego wybitnego polskiego etnografa, kompozytora i piewcy twórczości ludowej. To on jako pierwszy badacz zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej- muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Wyniki swoich badań opublikował w 33 tomach działa pt. „Lud jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Znalazło się tam ok. 10 tys. rodzimych melodii ludowych.

W swoim występie zespoły Canto i Udryczanki sięgnęli do dawnych regionalnych przyśpiewek i wykonały między innymi „Oj śpiewom jo se śpiewom”, „Szumiała leszczyna”, „Przyśpiewki Majdańskie” i „Siwy koń”. Natomiast Chór Zorza ze Skierbieszowa wykonał przyśpiewki współczesne pt. „Sprzedał rolnik konie” i „Rzuć pan groszem”. Występujące zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, oraz ręcznie wykonane przez pracownika GOK statuetki.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content